Bijdragen aan meer bos?

De bossenmakelaar wil partijen koppelen. Aan de ene kant grondeigenaren die bos- of boomaanplant overwegen en aan de andere kant de organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan meer bos.

We zoeken partijen die willen bijdragen aan meer bos

We  komen dus graag in contact met bedrijven en organisaties die met geld, plantmateriaal of advies willen bijdragen aan bosaanplant in Nederland. Er zijn al de nodige regelingen en organisaties (zie de pagina met ‘ondersteuning’) maar  in dit geval geldt: meer is beter!

Dus als je vanuit een bedrijf, organisatie of als particulier bosaanplant wil faciliteren: laat het ons weten. Dan gaan wij kijken of we een goede match met een grondeigenaar kunnen maken.

We zien je bericht tegemoet