Subsidie Meer Bos in Overijssel

Woon je in Overijssel en beschik je over grond? Goed nieuws! Er is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor grondeigenaren in Overijssel die bos willen aanleggen. Je krijgt de kosten voor het inrichtingsplan, plantmateriaal en de aanleg vergoed. Dat geldt ook voor de waardevermindering van grond.

De provincie heeft een budget voor 150 hectare nieuw bos. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet jouw perceel wel in een voorkeursgebied liggen. De provincie heeft deze gebieden aangewezen.

Om erachter te komen of een perceel in een potentieel nieuw bosgebied ligt, kan je een digitale kaart raadplegen via overijssel.nl/subsidie. Op deze site is ook informatie te vinden over de voorwaarden. Zo moet je, voordat je subsidie aanvraagt, eerst een pre toets door de provincie laten uitvoeren op basis van kadastrale informatie, oppervlakte en type bos.

Bossenstrategie

Met de subsidieregeling zet Overijssel nieuwe stappen in het aanleggen van bos, houtwallen en erfbos in het kader van de bossenstrategie die in 2020 samen met het Rijk is gemaakt. Binnen tien jaar moet dat in Nederland 37.000 hectare extra bos opleveren. In Overijssel moet dat in 2030 leiden tot 3900 hectare extra bosgebied. Een deel daarvan, 1400 hectare, is compensatie voor de kap van bomen in Natura 2000-gebieden.

Subsidie aanvragen

Wilt u de subsidie aanvragen? Dat kan hier.