Rapport over gemeenten en de bossenstrategie

Geen ambitieuze doelen voor nieuw bos bij gemeenten

Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding.

Een grote opgave is het vinden van ruimte voor bomen en bos, zowel in ons hoofd als op de Nederlandse kaart. En ons niet te laten afschrikken door afwaardering van grond, maar te laten verleiden door de maatschappelijke meerwaarde. Daarin zijn niet alleen provincies aan zet maar spelen ook gemeenten een sleutelrol. Waar liggen de kansen en waar lopen gemeenten tegenaan?

Probos deed onderzoek wat hierover inzichten biedt. Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig. Gemeenten vinden het vooral lastig geschikte locaties voor bosuitbreiding te vinden. Bovendien is er een gebrek aan (financiële) middelen, capaciteit en aan kennis van wat er speelt bij Rijk en provincies.

Het onderzoek reikt handvatten aan om het samenspel tussen de verschillende overheidslagen en maatschappelijke spelers verder te optimaliseren.

Lees hier de samenvatting uit Bosberichten.