Onderzoek opbrengsten uit (voedsel)boslandschappen

Zes pilots om inzicht te krijgen

Wat kun je als terreineigenaar met bos, wat kan het opleveren en welk bos past waar? Zes pilots in het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’ moeten antwoorden gaan geven op deze vragen.

Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat

In het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’ worden zes boslandschappen ontworpen voor zes heel diverse percelen van landeigenaren in Gelderland. Elk vanuit een ander doel.

  • Twee landgoederen maken hun bos biodiverser.
  • Twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst.
  • Een fruitteler wil meer dan rijen appels.
  • Een landeigenaar met een hoge grondwaterstand wil leren hoe hij daar een voedselbos op kan aanleggen.

Inzicht in kosten en opbrengsten

Doel van het project is tweeledig: per deelnemer wordt een ontwerp voor een (voedsel)boslandschap gemaakt en aan het eind moeten er per project cijfers liggen over de kosten en opbrengsten. De cijfers kunnen andere grondeigenaren inspireren om ook een boslandschap aan te leggen.

Initiatief van vier partijen

Het project is een initiatief van vier partijen die zo hun kennis bundelen: The Plant/Voedsel uit het Bos, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Probos en Communicatiebureau de Lynx. Financiering komt van de EU en de provincie Gelderland.

Meer lezen?

Lees meer over het project en de zes deelnemende landeigenaren op voedseluithetbos.nl >>