Organisaties voor subsidie en financiering

Overweegt u nieuw bos aan te planten? Dan vindt u hier een overzicht van organisatie’s die financiering, subsidie en hulp bieden. Wilt u agroforestry, bosuitbreiding of voedselbos realiseren? Zoekt u een donatie, grond of subsidie? Zoekt u geld voor aanleg van bos of juist voor de beheerskosten? Geef het aan in onderstaande tool.

Subsidie voor bos

Organisaties die bijdragen aan meer bos

Subsidie voor voedselbos

We hebben meer dan 30 organisaties gevonden die u kunnen helpen bij het realiseren van meer bos. Dit zijn enkele voorbeelden:

De tool filtert en laat vervolgens zien welke subsidies of ondersteunende organisaties van dienst kunnen zijn. Let op: indien u meer vakjes aanvinkt laat het systeem alleen de opties zien die op al deze onderdelen hulp kan bieden.

U kunt ook deze vragenlijst invullen. Dan laten we binnen een week weten welke subsidies en/of ondersteunende organisaties bij uw bomen project passen.

Indien u nog meer subsidies of ondersteunende organisaties kent: laat het ons weten, dan voegen we die toe. U kunt daarvoor een mail naar ons sturen.

Wat voor bos wilt u realiseren? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wat voor bos wilt u realiseren? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wat zoekt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wat zoekt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zoekt u geld voor (meerdere antwoorden mogelijk):
Zoekt u geld voor (meerdere antwoorden mogelijk):

SKNL Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Bent u een grondgebruiker die grond geschikt wil maken voor (agrarisch) natuurbeheer? Of natuurbeheerder die de kwaliteit van de natuur verder wil ontwikkelen en verhogen? Dan kunt u SKNL-subsidie aanvragen. De kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap bestaat uit twee subsidies: investeringssubsidie en subsidie functieverandering. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Lees verder »

StukjeNatuur

Stichting StukjeNatuur is een non-profit organisatie die met donaties van particulieren, bedrijven en goede doelen 10 miljoen klimaatrobuuste bomen voor natuurontwikkeling wil planten in Nederland.

Lees verder »

Stichting Hoopheggen

Stichting Hoopheggen plant zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen. Hiermee herstellen we het landschap en brengen mensen bij elkaar en trekken we ze het landschap in. Maar bovenal gaan we hiermee in één generatie van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel.

Lees verder »

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu is een initiatief van Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda: hoe kunt u bijdragen aan ‘Meer Bomen Nu’? Ontdek de verschillende mogelijkheden.

Lees verder »

GroenDoen Fonds

Heeft u een goed idee om uw lokale omgeving een stuk groener te maken? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage vanuit het GroenDoen Fonds.

Lees verder »

SBNL Natuurfonds: Fonds West Gelderland

Bent u particuliere eigenaar van een landgoed of natuurterrein? Of bent u verbonden aan een agrarische natuurvereniging of andere natuur- en landschapsbeheerorganisatie in Gelderland of Overijssel? Het SBNL Natuurfonds biedt financiële ondersteuning voor landschapsprojecten.

Lees verder »

Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland en natuurbegraafplaatsen beter aansluiten op bestaande natuurgebieden door rondom natuurbegraafplaatsen nieuwe natuurgebieden in te richten.

Lees verder »

Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk

Bent u grondeigenaar? Sluit u aan bij Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk. Het fonds werkt aan het duurzaam beheren en onderhouden van het unieke agrarische cultuurlandschap: door het afsluiten van contracten Groene diensten met zoveel mogelijk grondeigenaren.

Lees verder »

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is een systeem voor certificering van CO2-emmissiereductie via Nederlandse projecten (waaronder bomenaanplant) voor organisaties die op vrijwillige basis bijdragen aan additionele emissiereductie in Nederland. Doet u mee?

Lees verder »

Life Terra

Life Terra wil 500 miljoen bomen planten in Europa, ongeveer voor elke inwoner één. Daarmee willen ze de biodiversiteit verhogen, mensen in aanraking brengen met de natuur en koolstof opslaan. Dit doet Life Terra door bomen te sponsoren voor organisaties of grondeigenaren die een bos willen aanplanten.

Lees verder »

Trees for All

Trees for All is aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten in Nederland en het buitenland. Draagt u ook bij aan een groene en gezonde wereld, als particulier of bedrijf? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen.

Lees verder »

Nieuw Groen

Nieuw Groen is er voor particulieren en bedrijven die lokaal hun CO2-uitstoot willen opruimen via een groen initiatief. Doe mee!

Lees verder »

Stichting Woudwerk

Stichting Woudwerk is een platform dat grondbezitters, groot en klein, koppelt aan financiers van bebossingsprojecten. Helpt u mee nieuw bosrijk gebied te creëren?

Lees verder »

Nationaal Groenfonds

Heeft u een project dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van onze groene leefomgeving? Het Groenfonds ontwikkelt financiële instrumenten en slaat de brug tussen publieke middelen en private middelen door (financiële) drempels weg te nemen.

Lees verder »