Nieuwe samenwerking voor meer bomen en struiken voor de bossenstrategie

Meer bossen en struiken voor de Bossenstrategie

Om de ambities van de Bossenstrategie in 2030 te halen zijn er naar schatting 160 miljoen extra bomen en struiken nodig. Dat betekent een schaalvergroting met factor 8! Dit is een enorme plantopgave waar voldoende geschikt plantsoen voor nodig is.

Daarom zijn Staatsbosbeheer, Boheza, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen een samenwerking aangegaan om hoogwaardig bosplantsoen te leveren aan de markt. Hierbij is de herkomst leidend zoals vastgelegd in de Nederlandse Rassenlijst Bomen.

Om de ambities voor meer bos te halen is het cruciaal dat overheden en andere partijen uit de bosplantsoenketen samenwerken. Onderdeel van de samenwerking is afname- en leveringsgaranties en voldoende budget. Hier zijn langjarige afspraken voor nodig voor de hele keten: van zaadvoorziening tot en met het gebruik door terreinbeheerders.

Die afspraken zijn nu dus gemaakt en geborgd in een samenwerkingsovereenkomst opgesteld vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op dinsdag 22 mei is de “Samenwerkingsovereenkomst hoogwaardig zaad & bosplantsoen gebruik” getekend. Zo kunnen alle betrokken partijen met vertrouwen werken aan een goede uitvoering van de Bossenstrategie!

Wil je ook bijdragen aan meer bos en zoek je nog grond, bomen, middelen of advies? Neem contact op met de Nationale Bossenmakelaar en we helpen je verder! 

Wil je meer informatie over de samenwerking? Kijk op de website van de rijksoverheid.

´Meer bos met de Nationale Bossenmakelaar´