Nieuw bos voor natuurgebieden Noord-Brabant

Kansen voor nieuw bos in Brabant met Ark Rewilding

In Noord-Brabant komt bijna 7 hectare nieuw bos. Dit wordt aangelegd om bomenkap in de afgelopen jaren te compenseren. In januari gingen de eerste bomen de grond in.

Brabants Landschap realiseert de aanplant op drie locaties binnen bestaande natuurgebieden. Het gaat om natuurgebied Beleven (1,5 hectare), de Neterselsche Heide (4 hectare) en de Landschotsche Heide (1,5 hectare). Brabants Landschap neemt ook het beheer op zich.

Over de overeenkomst

Provincie Noord-Brabant heeft een overeenkomst met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: bomen die door Rijkswaterstaat zijn gekapt (voor wegen, watergangen of andere werken), worden gecompenseerd. Dit gebeurt door op verschillende plekken in Noord-Brabant nieuw bos aan te planten. Deze natuurcompensatie is een wettelijke verplichting vanuit de Natuurbeschermingswet.

 

Bron: Provincie Noord-Brabant