Life Terra wil 500 miljoen bomen in Europa planten

's Life Terra Bos aanplant

Life Terra wil bijdragen aan de aanplant van 500 miljoen bomen in Europa, ongeveer voor elke inwoner één. Daarmee willen ze de biodiversiteit verhogen, mensen in aanraking brengen met de natuur en koolstof opslaan. Dit doet Life Terra door bomen te sponsoren voor organisaties of grondeigenaren die een bos willen aanleggen.

Hoe pakt Life Terra nieuw bosaanleg aan?

Life Terra is actief in heel Europa. Er is een hoofdkantoor in Nederland en in Spanje omdat ze daar het meest actief zijn. Per land verschilt de aanpak. In Nederland organiseren ze bijvoorbeeld veel evenementen waar bomen geplant worden. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat als teamuitje bomen plant. Life Terra steunt bosuitbreiding projecten met de aanschaf van bomen. Ze geven ofwel een bedrag per boom, of ze leveren de bomen.

Per land verschilt het ook waar de grootste uitdaging voor bosuitbreiding ligt. In Nederland is het vinden van grond het lastigst. Life Terra koopt zelf geen grond aan. Ook bieden ze geen financiering voor de afwaardering van grond. Life Terra staat wel open voor cofinanciering of samenwerken met partners die wel financiering voor die aspecten geven, zolang de bomen niet dubbel geteld worden.

Life Terra: bomen planten voor klimaat

 

Welke voorwaarden zijn er om met Life Terra samen te werken?

Life Terra hanteert een minimum van 500 – 1000 bomen per project. Het maakt hierbij niet uit of de bomen in 1 cluster komen of in groepjes, als voedselbos, als haag of in een andere vorm. Een andere voorwaarde is dat het bos uit minstens vier verschillende soorten bestaat met het liefst inheemse soorten. Verder willen ze dat het juridisch vastgelegd wordt dat de bomen 25 jaar blijven staan, en dat er de intentie is voor minstens 40 jaar.

bomen planten voor klimaat met Life Terra

Jouw bomen laten meetellen voor de 500 miljoen bomen in Europa?

Life Terra heeft een dashboard waarin ze alle bomen die via hun projecten geplant zijn bijhouden. In dat dashboard houden ze de leeftijd bij, om welke soorten het gaat, en een inschatting van de carboncompensatie. Ze kunnen hiermee de projecten en de bomen monitoren. Op deze manier kunnen ze ook de impact van het werk dat ze doen transparant communiceren.

Andere organisaties kunnen ook gebruikmaken van dit dashboard met het bomenpartnerprogramma van Life Terra. Via dat partnerprogramma kunnen de bomen die door andere organisaties geplant zijn ook ingevoerd en gemonitord worden. Op die manier kunnen de tools van Life Terra gebruikt worden in hun eigen communicatie en monitoring. Ook dragen de ingevoerde bomen bij aan de 500 miljoen bomen voor Europa. Voorwaarde hiervan is natuurlijk wel dat de bomen niet dubbel geteld worden.

Wil je ook bijdragen aan meer bos in Nederland via Life Terra? Neem dan contact op met Life Terra  of Ties van der Stappen. Wil je bijdragen aan bos en heb je een Bossenmakelaar nodig voor grond, bomen, of middelen? Neem dan contact op met de Nationale Bossenmakelaar.