Subsidie Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer

Wilt u bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Actief voor:

Nieuw bos

Doel van organisatie / initiatief:

Landschap versterken

Startjaar:

Landelijk of regionaal:

Overijssel

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig), Beheerkosten (jaarlijks terugkerend)

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

Lopend

Toelichting bij ondersteuning:

Activiteiten moeten plaatsvinden volgens dienstenbundel Overijssel over beheer landschapselementen.

Nadere informatie