Subsidie voor bossen in Overijssel

De provincie Overijssel stelt subsidie ter beschikking voor realisatie van bos, houtwallen en erfbos, incl functieverandering.Niet voor voedselbos. En niet binnen Natura2000 of NNN-gebied.

Actief voor:

Bomenaanplant, Bosuitbreiding, Nieuw bos

Doel van organisatie / initiatief:

Biodiversiteit, Landschap versterken

Startjaar:

2022

Landelijk of regionaal:

Overijssel

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

Er is subsidie voor de volgende activiteiten:

A: de realisatie van bos, inclusief het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan.

B: de realisatie van houtwallen of erfbos, inclusief het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan.

C: functieverandering, waarbij bos of houtwal gerealiseerd wordt op grond die de bestemming natuur, houtwal of bos krijgt. Functieverandering komt niet voor subsidie in aanmerking als er sprake is van gronden gelegen binnen Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aankoop/afwaardering grond, Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig), Advieskosten en Proceskosten (planvorming, vergunningen etc)

Minimum areaal:

Ja

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

n.v.t.

Toelichting bij ondersteuning:

Doe eerst de pretoets voordat u subsidie aanvraagt. De pretoets, om te toetsen of de realisatie van bos of houtwallen op de betreffende grond past binnen de Bossenstrategie en de geldende Omgevingsverordening Overijssel, wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel. U stuurt de onderstaande gegevens naar bossenstrategie@overijssel.nl. 

Nadere informatie