Subsidie Iedereen een boom in het bos (grootschalige aanplant)

Wilt u nieuw bos realiseren, waarbij het aanplantperceel in eigendom wordt overgenomen van Provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Actief voor:

Bosuitbreiding, Nieuw bos

Doel van organisatie / initiatief:

Aanplant van bomen. Verder geen specifiek doel genoemd.

Startjaar:

Landelijk of regionaal:

Overijssel

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig)

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

Ja

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

28-02-2023

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie

E-mail: