Stichting Woudwerk

Stichting Woudwerk is een platform dat grondbezitters, groot en klein, koppelt aan financiers van bebossingsprojecten. Stukken grond van (kleinere) grondbezitters die zich aanmelden worden gebundeld en als één geheel aangeboden aan financiers. Helpt u mee nieuw bosrijk gebied te creëren?

Actief voor:

Agroforestry, Bosuitbreiding, Nieuw bos, Voedselbos

Doel van organisatie / initiatief:

Biodiversiteit, Houtproductie, Voedselproductie, Landschap versterken

Startjaar:

2020

Landelijk of regionaal:

Landelijk

Ondersteuningsaanbod:

Donatie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aankoop/afwaardering grond, Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig)

Minimum areaal:

Ja

Maximum areaal:

Ja

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

Doorlopend

Toelichting bij ondersteuning:

Minimaal 16 m2 en minimaal 25 verschillende boomsoorten.

Nadere informatie