Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil meer natuur realiseren in Nederland en natuurbegraafplaatsen beter aansluiten op bestaande natuurgebieden door rondom natuurbegraafplaatsen nieuwe natuurgebieden in te richten. Inrichting en beheer van de nieuwe natuur zijn afhankelijk van de omgeving. Als de omgeving zich leent voor meer bomen, dan wordt ook de nieuwe natuur op die manier ingericht.

Actief voor:

Bosuitbreiding, Nieuw bos

Doel van organisatie / initiatief:

Biodiversiteit

Startjaar:

Landelijk of regionaal:

Landelijk

Ondersteuningsaanbod:

Donatie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aankoop/afwaardering grond, Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig)

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

Doorlopend

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie