Stichting Lokaal Compensatiebos

Wilt u als bedrijf uw CO2-uitstoot lokaal (in Nederland) compenseren door boomaanplant te financieren? Meld u dan bij Stichting Lokaal Compensatiebos. De stichting koopt grond aan om bomen op te planten.

Actief voor:

Bosuitbreiding

Doel van organisatie / initiatief:

CO2-vastlegging, Biodiversiteit, Landschap versterken

Startjaar:

2019

Landelijk of regionaal:

Landelijk

Ondersteuningsaanbod:

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

n.v.t.

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

Doorlopend

Toelichting bij ondersteuning:

Het soort beplanting moet passen binnen het natuurbestemmingsplan van de locatie, met wel zoveel mogelijk diversiteit.

Nadere informatie