SKNL Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Bent u een grondgebruiker die grond geschikt wil maken voor (agrarisch) natuurbeheer? Of natuurbeheerder die de kwaliteit van de natuur verder wil ontwikkelen en verhogen? Dan kunt u SKNL-subsidie aanvragen. De kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap bestaat uit twee subsidies: investeringssubsidie en subsidie functieverandering. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Actief voor:

Doel van organisatie / initiatief:

Startjaar:

Landelijk of regionaal:

Landelijk

Ondersteuningsaanbod:

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

n.v.t.

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

n.v.t.

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie

Website:

E-mail: