SBNL Natuurfonds: Van Hemert tot Dingshof-Coldewij Fonds

Bent u particuliere eigenaar van een landgoed of natuurterrein? Of bent u verbonden aan een agrarische natuurvereniging of andere natuur- en landschapsbeheerorganisatie in Gelderland of Overijssel? Het SBNL Natuurfonds biedt financiële ondersteuning voor landschapsprojecten. Het Van Hemert tot Dingshof-Coldewij Fonds is voor Overijssel en Midden- en Oost-Gelderland. Het Fonds West Gelderland is voor West Gelderland.

Actief voor:

Nieuw bos

Doel van organisatie / initiatief:

Biodiversiteit

Startjaar:

2021

Landelijk of regionaal:

Gelderland, (Achterhoek en Liemers/Gelderland ten oosten van de IJssel) en Overijssel

Ondersteuningsaanbod:

Donatie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

Aanleg- en realisatiekosten (eenmalig), Beheerkosten (jaarlijks terugkerend)

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

Ja

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

10-10-2021

Toelichting bij ondersteuning:

Aanplant moet blijvend effect op het landschap hebben en moet aantoonbaar aansluiten bij een bestaande behoefte. Voor het project moet een helder einde geformuleerd zijn. Projecten met een duurzaam resultaat en innovatief karakter en waarvan het beheer lange tijd of blijvend is gewaarborgd genieten de voorkeur. Aanvraag moet voorzien zijn van een SMART plan van aanpak. Project mag pas aanvangen na goedkeuring en nulmeting. Start project moet plaatsvinden binnen een jaar na toezegging. Aanvrager moet donateur zijn van SBNL Natuurfonds, voor ten minste 5 jaar na toekenning.

Nadere informatie