Meer Bos en Hout in Groningen

In Groningen wordt met het Programma Bos en Hout invulling gegeven aan de ambitie om meer bos en houtopstanden in allerlei varianten aan te leggen.

Actief voor:

Doel van organisatie / initiatief:

Startjaar:

Landelijk of regionaal:

Groningen

Ondersteuningsaanbod:

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

n.v.t.

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

n.v.t.

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie

E-mail: