Buurtfonds – Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

Wilt u als zzp’er, stichting of vereniging een buurtparticipatieproject starten dat zich richt op watergerelateerd groen, waterberging, infiltratie of groene daken? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Actief voor:

Bomenaanplant

Doel van organisatie / initiatief:

Startjaar:

2020

Landelijk of regionaal:

Noord-Brabant

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

n.v.t.

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

15-11-2023

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie

E-mail: