Aanplant robuuste bos en landschapselementen Gelderland

Ben je grondeigenaar en heb je ruimte om minimaal 1.000 m² bos- en streekeigen landschapselementen zoals struweelhagen, hakhoutwallen, wildwallen, singels en lanen aan te planten? Dan kan Stichting Landschapsbeheer Gelderland je helpen om dat te realiseren.

Actief voor:

Bomenaanplant

Doel van organisatie / initiatief:

Landschap versterken

Startjaar:

2022

Landelijk of regionaal:

Gelderland

Ondersteuningsaanbod:

advies, Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

n.v.t.

Minimum areaal:

Ja

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

n.v.t.

Toelichting bij ondersteuning:

SLG helpt particuliere grondeigenaren die robuuste bos,- en streekeigen landschapselementen willen aanleggen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m². Dat is belangrijk want hiermee versterken we de biodiversiteit, leggen stikstof vast, breiden we het areaal bos uit en realiseren we landschapsherstel.

We onderzoeken kosteloos met de initiatiefnemer welke mogelijkheden er zijn om via aanleg- en eventueel onderhoudssubsidies deze elementen te realiseren. We doen dit in samenspraak en afstemming met partners die daaraan kunnen bijdragen.

Nadere informatie

E-mail: