Subsidie aanleg en herstel cultuurhistorisch landschapselement

Wilt u beplanting, een poel, natuurvriendelijke oever of schraalland aanleggen in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming? Of bijdragen aan het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement? Dan kunt u subsidie aanvragen bij Provincie Noord-Brabant.

Actief voor:

Nieuw bos

Doel van organisatie / initiatief:

Landschap versterken

Startjaar:

2021

Landelijk of regionaal:

Noord-Brabant

Ondersteuningsaanbod:

Subsidie

Eventuele toelichting:

n.v.t.

Randvoorwaarden voor ondersteuning

Financiële bijdrage is alleen bestemd voor:

n.v.t.

Minimum areaal:

n.v.t.

Maximum areaal:

n.v.t.

Minimale periode behoud:

n.v.t.

Cofinanciering:

n.v.t.

Openstelling:

n.v.t.

FSC-keurmerk:

n.v.t.

Overig:

n.v.t.

Evt. einde van de regeling:

2-12-2022

Toelichting bij ondersteuning:

n.v.t.

Nadere informatie

E-mail: