Kale blokkendozen roepen om bomen

distributiecentrum zoekt bomen

Distributiecentra: ze zijn groot, kaal, niemand vindt ze mooi, en… er ligt veel ongebruikt land omheen. Een mooie plek voor bomen. Woudwerk brengt eigenaren van land in contact met partijen die meer bos willen financieren. Rondom distributie- en datacentra zien ze kansen.

“Hé, moeten we daar niet iets mee?”, dachten Ynte Bakhuizen en drie vrienden, toen ze in de auto langs een eindeloze rij distributiehubs reden en tegelijkertijd de nieuwslezer hoorden vertellen over de bedreigde biodiversiteit. De vrienden komen elk uit een andere studiehoek, maar delen een passie voor bomen. Samen richtten ze in 2021 Woudwerk op, een stichting zonder winstoogmerk.

Team Stichting Woudwerk. Bomen op het industrieterrein

CO2-reductie graag in eigen land

Ook partijen die willen betalen bleken enthousiast. Ynte vertelt: “Veel bedrijven zien een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan CO2-reductie. De afgelopen jaren namen ze die verantwoordelijkheid al, en kochten CO2-certificaten. Maar daarmee koop je bos aan de andere kant van de wereld. Dat willen bedrijven tegenwoordig niet meer. Ze steunen liever een project dichtbij dat bijdraagt aan een fraaier Nederlands landschap.”

Houtwallen voor boerderij De Meent

Tot nu toe heeft Woudwerk op twee plekken nieuw bos aangelegd. Een van de locaties is sociale  werkboerderij De Meent in Amstelveen. Daar produceert een jonge boer hoogwaardig, lokaal een duurzaam voedsel, samen met maatschappelijke doelgroepen. Woudwerk regelde alles, van begin tot het eind: het plan, de hovenier die adviseert over inheemse soorten en de inpassing in het landschap, de financiers en de handjes. Op De Meent staan nu houtwallen en de nieuwe fruit- en notenbomen leveren straks voedsel voor sociale projecten in de stad.

bomen aanplanten bij een industrieterrein door Stichting Woudwerk

Oppervlakten van 10 hectare

Woudwerk gaat door met dit soort initiatieven op particuliere grond, maar denkt ook groter. “Bijvoorbeeld distributiecentra van 60 hectare. Die hebben ruimte voor wel 10 hectare groen”, schetst Ynte. “We zijn nu bezig om de eigenaren van deze centra te benaderen en hebben al veel mooie reacties gehad.”

Meer weten over Woudwerk? Kijk op www.woudwerk.nl