Hoe realiseer je 100 hectare klimaatbos?

100 hectare natuurbos wil dakspecialist MSQ-groep aanleggen in Nederland ter compensatie van de klimaatimpact van het bedrijf. MSQ liet onderzoeken hoe dat te realiseren was.

MSQ-groep had behoeft aan meer inzicht in zaken die bij de aanleg van een groot klimaatbos komen kijken: de grondverwerving, bosaanplant en ontwikkeling en de kosten van aanleg en onderhoud, mogelijkheden voor subsidies. Ze vroeg Probos dat in kaart te brengen. De rapportage met de uitkomsten is voor iedereen in te zien.

Eerste 10 hectare aangeplant

De eerste 10 van de 100 hectare ‘klimaatbos’ zijn inmiddels aangeplant in samenwerking met het Buitenfonds van Staatsbosbeheer. De grootste uitdaging is nu om geschikte locaties te vinden voor de overige 90 hectare.