Bomen-uitdeelactie Provincie Utrecht

Vanuit Provincie Utrecht komt er budget voor 10.000 tot 15.000 bomen in het landelijk gebied. De provincie wil de aanleg van kleine landschapselementen stimuleren, daarom komt er dit najaar een bomen-uitdeelactie.

De actie wordt georganiseerd door Stichting StukjeNatuur en Bosgroep Midden Nederland. Het doel: de biodiversiteit vergroten. Met de bomen kunnen onder meer houtwallen, bomenrijen en heggen verlengd worden. Deelnemers mogen kiezen uit verschillende inheemse boomsoorten en afmetingen.

De uitdeelactie: voor wie?

Deze bomen-uitdeelactie is bedoeld voor leden van de Bosgroepen en Federatie Particulier Grondbezit (FPG), afdeling Utrecht (en hun pachters).

 

Bron: Stukje Natuur