Terugblik webinar Meer bos met de Bossenmakelaar?

Hoe gaat de bossenmakelaar zorgen dat er meer bos in Nederland komt? Ruim 40 mensen dachten mee over deze vraag tijdens het webinar ‘Meer bos met de bossenmakelaar’  op 22 februari. Alle ideeën en adviezen worden verwerkt in het projectvoorstel over hoe een nationale bossenmakelaar kan gaan functioneren.

Het ministerie van LNV is geïnteresseerd in een bossenmakelaar. Daarom werken Probos en Stichting de Lynx het idee van de bossenmakelaar uit tot een concreet voorstel. In het webinar presenteerden zij de eerste ideeën hiervoor.

Rol bossenmakelaar

Deelnemers waren zowel partijen die bos willen realiseren en (mogelijke) aanbieders van grond voor bos. Zij gaven beide  aan dat een bossenmakelaar een welkome rol zou kunnen spelen.  Duidelijk is bijvoorbeeld dat de interesse in agroforestry steeds groter wordt. De bossenmakelaar zou de werelden van natuur en landbouw kunnen verbinden. Ook groeit de belangstelling voor CO2-compensatie en daarmee voor bijdragen aan nieuwe bosprojecten. Ook daar ligt een rol. Groot struikelblok voor meer bosaanleg in Nederland is dat het lastig is grotere oppervlakten voor nieuw bos te vinden, op kleinere oppervlakten is veel eenvoudiger. Extra stimulans om meer grond beschikbaar te krijgen is daarom welkom.

Presentaties

In deelsessies presenteerde Piet Rombouts van het agroforestry-netwerk Brabant zijn ervaringen met agroforestry in Noord Brabant, en liet Martijn Snoep van Face the Future zien wat hoe de markt voor koolstofbossen werkt.

Het uitgewerkte voorstel voor de nationale bossenmakelaar wordt eind april besproken met het ministerie van LNV.