Agroforestry onderzoeken op de Floriade

Tijdens Floriade Expo 2022 organiseert stichting Weerwoud een verdiepend programma voor boeren en vakspecialisten om kennis te maken met agroforestry. Zij kunnen kennismaken met de boeren met wie de Stichting veldonderzoeken doet.

Vergroenen is straks een verplicht onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. En zowel burgers als beleidsmakers zien graag dat boeren bomen planten. Boeren die willen onderzoeken of agroforstruy bij hun bedrijf past kunnen  zich aansluiten bij boeren die al in de praktijk onderzoeken wat bomen en struiken voor hun bedrijfsvoering kan betekenen.

Tijdens Floriade Expo 2022 is het mogelijk:

  • boeren te bezoeken die experimenteren met agroforestry op hun bedrijf (veldexcursie)
  • met collega-boeren en vakspecialisten mee te doen met vakrondleidingen op ons agroforestry perceel. Hier zijn acht verschillende combinaties te bekijken van bomen, struiken gecombineerd met akkerbouwteelten en veehouderij
  • zelf onderzoek te doen naar de toepassing van agroforestry op je bedrijf in een kleine oriëntatie groep.

Lees meer over het programma op utopiaeiland.nl