‘Plan Boom’ in Drenthe

Ben jij grondeigenaar in het Drentse buitengebied en wil je minimaal 0,25 hectare beplanten met bomen en struiken? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie ‘Plan Boom’.

Bossingels, hakhoutbosjes, geriefbosjes, erfbosjes… allemaal kleine boselementen die van oudsher voorkomen in het Drentse landschap, maar waarvan er in de loop der tijd veel zijn verdwenen.

Plan Boom wil, samen met particulieren, kleine bosjes terug in het landschap brengen op plekken waar het landschappelijk en historisch past. Ondanks hun kleine formaat zijn deze bossen van grote waarde: ze bieden voedsel- en schuilplekken voor dieren, slaan koolstof op, vormen verbindingen tussen natuurgebieden en maken het landschap gevarieerder.

Jij krijgt…

Vanuit het project krijg je advies, een beplantingsplan en ontvang je plantgoed. Het gaat om boom- en struiksoorten die van oorsprong in Drenthe voorkomen en passen bij het gebied, het landschap en de bodem.

Meer weten?

Meer informatie en de voorwaarden lees je op de website.

Samen voor een groener Drenthe

Met het project Plan Boom werken de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap, met vele partners, aan de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe. Daar is ieders hulp bij nodig. Particulieren, bewonersinitiatieven, groepen, scholen en bedrijven kunnen allen meehelpen. Dit project voor particulieren is gefinancierd door de provincie Drenthe in het kader van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie.