3,7 hectare extra bos rondom N340 in Overijssel

Rond de provinciale weg N340 in Overijssel komt er de komende periode 3,7 hectare bos bij: Duvelshutte, Grote Haarbos en Varsenerbos. De eerste bomen zijn onlangs geplant. Deze zijn nodig voor extra bos en ‘boscompensatie’ voor Overijssel. De provincie gaat tien procent extra bos aanleggen vanuit de Bossenstrategie.

In totaal komt er in Overijssel 3900 hectare bos bij. Een deel is compensatie voor de kap van bomen in kwetsbare natuurgebieden, zo’n 1400 hectare. Deze kap was volgens de provincie nodig omdat bepaalde kwetsbare planten en diersoorten juist een open leefgebied nodig hebben. Op andere plekken komen er bomen bij voor extra zuurstof en verkoeling in steden en dorpen.

Groen en aantrekkelijk landschap

Gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher vertelt over de bosaanplant tegen RTV Oost: “We gaan door met het uitbreiden van het areaal bos in Overijssel. Daarmee maken we samen, provincie, terrein beherende organisaties en inwoners die bos willen planten, de natuur in ons mooie provincie robuuster. Dit zorgt voor een groen en aantrekkelijk landschap voor toeristen en recreanten. Meer bos levert hierdoor ook een bijdrage aan de economie van het landelijk gebied.”

 

Bron: RTV Oost